ساعات پذیرش:

شنبه الی پنجشنبه 21:30 - 17:00

شماره های تماس:

021-88334778 - 09190903089

28 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال افسرده خویی

همه افراد در دوره هایی از زندگی، با خلق افسرده دست به گریبان می شوند. اما...

26 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و تشخیص اختلال هراس اختصاصی

برخی از افراد در هنگام مواجهه با برخی از اشیا یا موقعیت های معمول و عادی،...

25 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال اضطراب فراگیر

برخی از افراد نگرانی، اضطراب و ترس دائمی را تجربه می کنند که مربوط به مسائل...

24 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و تشخیص اختلالات خلقی

طبیعی است که خلق و خوی هر فرد با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارد، تغییر...

23 خرداد 1402 توسط محمد

روان درمانی فردی چیست؟

روان درمانی فردی یکی از شاخه های روان درمانی است که برای کمک به افرادی که با...

22 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال سکوت انتخابی

بررسی و معرفی اختلال سکوت انتخابی برخی از کودکان در خانه و در جمع خانواده،...

21 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

معرفی و بررسی اختلال بازار هراسی

اغلب افراد در هنگام ورود به مکان های ناآشنا، دچار اضطراب می شوند و این یک...

19 خرداد 1402 توسط محمد

اختلال اسکیزوفرنی چیست؟

اختلال اسکیزوفرنی یکی از بیماری ‌های روان شناختی است که با تغییر در تفکر،...

18 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال اضطراب جدایی

اکثر کودکانی که از سلامت عاطفی و روانی برخوردار هستند، در زمان دوری از...

18 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

معرفی و بررسی اختلال اضطراب اجتماعی

برخی از افراد در هنگام حضور در محیط های اجتماعی، با ترس و اضطراب شدید روبرو...