ساعات پذیرش:

شنبه الی پنجشنبه 21:30 - 17:00

شماره های تماس:

021-88334778 - 09190903089

27 خرداد 1402 توسط محمد

خانواده درمانی چیست؟

خانواده درمانی یک روش درمانی است که با تمرکز بر خانواده به عنوان یک واحد...

23 خرداد 1402 توسط محمد

روان درمانی فردی چیست؟

روان درمانی فردی یکی از شاخه های روان درمانی است که برای کمک به افرادی که با...

20 خرداد 1402 توسط محمد

اختلال مسخ شخصیت چیست؟

اختلال مسخ شخصیت (Depersonalization Disorder) یک اختلال روانی است که با...

19 خرداد 1402 توسط محمد

اختلالات طیف اوتیسم چیست؟

اختلالات طیف اوتیسم  یا درخودماندگی دسته ای از ناتوانی های رشدی هستند که به...

19 خرداد 1402 توسط محمد

اختلال اسکیزوفرنی چیست؟

اختلال اسکیزوفرنی یکی از بیماری ‌های روان شناختی است که با تغییر در تفکر،...

17 خرداد 1402 توسط محمد

بررسی و معرفی اختلالات وسواس

اختلال وسواس فکری عملی و اختلالات مرتبط با آن، شرایطی را به وجود می آورند که...

17 خرداد 1402 توسط محمد

اختلالات اعتیاد

اعتیاد پدیده ای آشناست که اکثر افراد نسبت به عواقب آن آگاهی دارند. در بیان...

16 خرداد 1402 توسط محمد

اختلال خواب

اصطلاح اختلال خواب، برای شرایطی به کار می رود که خواب فرد از لحاظ کیفیت،...

16 خرداد 1402 توسط محمد

بررسی و معرفی اختلالات تجزیه ای

افرار غیر ارادی از واقعیت، یکی از مشخصه های اصلی است که در اختلالات تجزیه ای...

15 خرداد 1402 توسط محمد

بازتوانی و اصلاح عملکرد شناختی چیست؟

بازتوانی و اصلاح عملکرد شناختی (CRT) چیست؟ بازتوانی و اصلاح عملکرد شناختی...