ساعات پذیرش:

شنبه الی پنجشنبه 21:30 - 17:00

شماره های تماس:

021-88334778 - 09190903089

28 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال افسرده خویی

همه افراد در دوره هایی از زندگی، با خلق افسرده دست به گریبان می شوند. اما...

26 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و تشخیص اختلال هراس اختصاصی

برخی از افراد در هنگام مواجهه با برخی از اشیا یا موقعیت های معمول و عادی،...

25 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال اضطراب فراگیر

برخی از افراد نگرانی، اضطراب و ترس دائمی را تجربه می کنند که مربوط به مسائل...

24 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و تشخیص اختلالات خلقی

طبیعی است که خلق و خوی هر فرد با توجه به موقعیتی که در آن قرار دارد، تغییر...

22 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال سکوت انتخابی

بررسی و معرفی اختلال سکوت انتخابی برخی از کودکان در خانه و در جمع خانواده،...

21 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

معرفی و بررسی اختلال بازار هراسی

اغلب افراد در هنگام ورود به مکان های ناآشنا، دچار اضطراب می شوند و این یک...

18 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی و معرفی اختلال اضطراب جدایی

اکثر کودکانی که از سلامت عاطفی و روانی برخوردار هستند، در زمان دوری از...

18 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

معرفی و بررسی اختلال اضطراب اجتماعی

برخی از افراد در هنگام حضور در محیط های اجتماعی، با ترس و اضطراب شدید روبرو...

8 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

بررسی اختلال استرس پس از سانحه و اختلالات مرتبط با آن

اختلال استرس پس از سانحه(PTSD) را می توان به عنوان یک وضعیت اضطرابی شدید در...

7 خرداد 1402 توسط دکتر منصور آگاهی

معرفی و بررسی سندرم پیش از قاعدگی

برخی از زنان پیش از رسیدن به محدوده زمانی عادت ماهانه، علائم مختلفی را تجربه...